Firma nasza świadczy również usługi w zakresie montażu osprzętu kablowego niskiego (nN) i średniego napięcia (SN). Posiadamy uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru do 400kV oraz posiadamy certyfikat odbycia szkolenie w zakresie montażu osprzętu kablowego wydany przez CELLPACK oraz PFISTERER. Dzięki współpracy z naszymi partnerami możemy zaproponować dodatkowe usługi w zakresie: lokalizacji uszkodzeń kabli, pomiarów oraz badań linii kablowych, jak również diagnostyki linii kablowych (tg δ, WNZ - wyładowania niezupełne).