DIAGNOSTYKA LINII KABLOWYCH

Współpraca z naszymi partnerami pozwala również zaproponować dodatkowe usługi w zakresie: lokalizacji uszkodzeń kabli, pomiarów oraz badań linii kablowych wraz z diagnostyką linii kablowych (tg δ, WNZ - wyładowania niezupełne).