MONTAŻ

Świadczymy usługi w zakresie montażu osprzętu kablowego niskiego (nN) i średniego (SN) napięcia. Posiadamy uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru oraz posiadamy certyfikat CELLPACK i PFISTERER uprawniający do montażu osprzętu kablowego.