POMIARY

Współpraca z naszymi partnerami pozwala również zaproponować dodatkowe usługi w zakresie: pomiarów linii kablowych, pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień oraz innych pomiarów odbiorczych.